Historie og utvikling

De politiske og administrative myndigheter i Kristiansund startet på et tidlig tidspunkt sitt oljerettede tiltaksarbeide for å trekke til seg den landbaserte oljevirksomheten på kontinentalsokkelen utenfor Midt-Norge nord for 62°. Allerede i 1970 ble det oppnevnt et oljeutvalg, med Otto Dyb, William Dall, Kr. Sylthe og flere, som sentrale personer i arbeidet med å sette Kristiansund på kartet i oljesammenheng.

En interdepartemental arbeidsgruppe ga sin tilrådning til Stortinget at Kristiansund burde velges som hovedservicebase for letevirksomheten etter petroleumsforekomster utenfor Midt-Norge. Dette med bakgrunn i Kristiansund sin strategiske beliggenhet i forhold til leteområdene, og på grunn av de distriktspolitiske virkningene av en slik etablering.

Etter forslag fra regjeringen ble Kristiansund i 1975 utpekt av Stortinget som hovedservicebase for oljeletingen nord for 62° utenfor Møre og Trøndelag. Dette ga også Møre og Romsdal Fylkesting og Midt Norsk Oljeråd sin tilslutning til.

Statens utpeking av Kristiansund som hovedservicebase, førte til en omfattende planlegging av tiltak og investeringer for Kristiansund kommune, oljeselskapene, private selskaper og for staten, særlig ved luftfartsverket.
For å legge forholdende best mulig til rette for denne virksomheten, kjøpte kommunen et område på 180.000 m2 i Vikan, som ble spesielt øremerket til baseformål.

I 1978 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommune og Den norske stats oljeselskap a.s, (nå- Statoil ASA ), om bygging av forsyningsbasen Vestbase

th 1980
1980 © Fotograf Engvig
th 1985
1985 © Fotograf Engvig
th 1994
1994 © Fotograf Engvig

2008 © Harald M. Valderhaug

Vestbase's beliggenhet er i Omagt. 110c i Vikan. Den ligger strategisk plassert med en avstand på 3 km til Kristiansund lufthavn, Kvernberget, med helikopterbase, og en avstand på 6 km til Kristiansund sentrum.

Selv om letevirksomheten, som først kom i gang i 1980, i seg selv ikke ga så mange direkte arbeidsplasser og så store ringvirkninger, krevde den kai for supplybåter, lagerarealer for oljeletingsutstyr, administrasjonslokaler for oljeselskapene osv. Myndighetene ga derfor Statoil ASA i oppdrag å sørge for utbyggingen av Vestbase.

Kristiansund kommune opparbeidet de kommunaltekniske anlegg, mens Statoil, som leide grunnarealene, besørget og finansierte opparbeidelsen av basen med de nødvendige faciliteter.

Første byggetrinn på basen sto ferdig i 1980, samtidig som letevirksomheten startet på Haltenbanken. Det var forøvrig Saga Petroleum a.s, med boreriggen BORGNY DOLPHIN, som var den første operatøren.

I 1994 ble Vestbase fisjonert, til ett driftsselskap (Vestbase AS) samt ett eiendomsselskap (Vikan Eiendom AS). I tråd med utviklingen av basen, er det i dag flere eiendomsselskap, med bla. Vikan Næringspark Invest AS.

Vestbase AS er 100% eid av NorSeaGroup AS , som er en ledende nasjonal aktør på havne- og basedrift

Andre viktige milepæler:

 • 1993 kom den første plattformen på plass på Haltenbanken, DRAUGEN, operatør: A/S Norske Shell
 • 1995 Heidrun, plattform, operatør: Statoil ASA
 • 1997 Njord, plattform, operatør: Statoil ASA
 • 1999 Åsgard A, boreskip, operatør: Statoil ASA
 • 2000 Åsgard B, plattform, operatør: Statoil ASA
 • 2003 Mikkel (subseafelt); operatør Statoil ASA
 • 2005 Kristin, plattform, operatør; Statoil ASA
 • 2007 Ormen Lange (subseafelt); operatør A/S Norske Shell
 • 2009 Yttergryta(subseafelt); operatør Statoil ASA
 • 2009 Tyrihans (subseafelt); operatør Statoil ASA
 • 2010 Morvin (subseafelt); operatør Statoil ASA

Feltene forsynes fra Vestbase

Kundesenter

  +47 99 49 18 00
  Send epost
 Online booking

Varslingssentral – hovedport

 71 57 22 01 og 46 41 41 40
  Send epost

Skjemaer og instrukser

NB: Informasjon vedr. endringer for skjemaer og instrukser.

Vestbase er undelagt sikringsregler iht ISPS og NoG.

Pre-arrival Ship Security Information request

 

docDeclaration of Security
docxPre-arrival Ship Security Information request
pdfTerminal Information Booklet

Elektronisk innmelding

hmtlVarmt arbeid - søknadsskjema

Klikk på ikonet for oversikt over Varmt Arbeid på Vestbase

Kart og fasiliteter

Tegning
Klikk på kartet for større og detaljert kartutgave.
(Bedriftsoversikt / byggnummer m.m)