Nye rutiner – søknad adgangskort og kjøretillatelser

 

Fra 1.januar endres rutinene ved Vestbase for søknad av adgangskort og kjøretillatelser. Siste frist for å søke adgangskort etter eksisterende system er mandag 14.desember.

Som et ledd i å tilpasse oss et enhetlig system for sikring i konsernet (NorSea Group), innføres det fra 1.januar et nytt system for administrasjon av søknader knyttet til adgangskort og kjøretillatelser. Dette gjøres som et ledd i å overholde myndighetskrav for sikring etter forskrift om sikring av havneanlegg og Norsk Olje og Gass – retningslinje 091.

nye rutiner soknad adgangskort kjoretillatelser 2

Alle firma som i dag innehar adgangskort til Vestbase må i forbindelse med innføringen signere en sikringsavtale der det samtidig oppnevnes en sikringskontakt (CSO – Customer Security Officer) i eget selskap. Så snart avtalen er registrert mottas det et brukernavn og passord til en egen web-løsning (PortTools FSA) hvor vi har lagt til allerede eksisterende kortbrukere. Her kan brukere administreres av CSO ved å søke om nye adgangskort, erstatningskort eller kjøretillatelser. Kort tilhørende tidligere ansatte skal også slettes i systemet. Eksisterende kjøretillatelser fases med dette ut og selskapene må registrere kjøretøy med registreringsnummer for å motta nye tillatelser.

I tillegg til mer effektiv kortadministrasjon kan samme adgangskort benyttes hos øvrige havner og havneanlegg tilknyttet systemet ved å søke om tilgang i PortTools FSA. Man trenger ikke søke nytt kort andre steder – kun tilgang.

Bistand i systemet får dere via systemeier (Seamless) eller hos Vestbase Varslingssentral. Fra og med 1.januar skal kortene produseres i Varslingssentralen. Adgangskort og kjøretillatelser hentes samme sted.

For mer informasjon om systemet se kundebrev og sikringsavtale.

Kundebrev-overgang-til-PortToolsFSA.pdf

Sikringsavtale-Vestbase-AS-for-PortToolsFSA.pdf

Skjemar og instrukser, https://fsa.porttools.no/

Kundesenter

  +47 99 49 18 00
  Send epost
 Online booking

Varslingssentral – hovedport

 71 57 22 01 og 46 41 41 40
  Send epost

Skjemaer og instrukser

NB: Informasjon vedr. endringer for skjemaer og instrukser.

Vestbase er undelagt sikringsregler iht ISPS og NoG.

Pre-arrival Ship Security Information request

 

docDeclaration of Security
docxPre-arrival Ship Security Information request
pdfTerminal Information Booklet

Elektronisk innmelding

hmtlVarmt arbeid - søknadsskjema

Klikk på ikonet for oversikt over Varmt Arbeid på Vestbase

Kart og fasiliteter

Tegning
Klikk på kartet for større og detaljert kartutgave.
(Bedriftsoversikt / byggnummer m.m)