Tilsagn om støtte til landstrøm

(Stavanger, 14. desember 2016)

Totalt 5 forsyningsbaser hvor NorSea Group har aktivitet har i dag fått tilsagn om over 70 millioner kroner i støtte til landstrømprosjekter. Prosjekter som totalt vil kunne gi en redusert utslippsmengde på over 30.000 tonn CO2 per år.

– Vi er meget glade og stolte over at Enova har valgt å prioritere våre landstrømsøknader. Det at basene nå kan få dette realisert er en viktig brikke i vår langsiktige strategi om å bidra til reduksjon av CO2-utslipp fra olje- og gassindustrien på norsk sokkel. Landstrøm, sammen med LNG-tilbud, og miljøvennlige maskiner på basene vil i sum gjøre en forskjell, sier John Olaf Næsheim, direktør for forretningsutvikling i NorSea Group.

Betydelige miljøeffekter NorSea Group har lenge hatt et fokus på «grønn logistikk-kjede», og har over flere år sett på mulighetene for landstrømutbygging ved sine forsyningsbaser langs norskekysten. Midlene fra Enova muliggjør nå dette ved Polarbase AS (Hammerfest), Vestbase AS (Kristiansund), NorSea AS (Dusavik), NorSea AS (Tananger) og Mongstad Eiendom AS (Mongstad). Ved full kapasitetsutnyttelse er det estimert at de nevnte selskapene som har fått tildelt midler, alene, vil stå for en total utslippsreduksjon på 400 tonn NOx-utslipp og 32.000 tonn CO2 per år.

– Tildelingen passer meget godt inn i vårt arbeid med å bidra til en mest mulig «grønn» og effektiv logistikkkjede, og vi planlegger med at endelige investeringsbeslutninger tas tidlig i 2017, fortsetter Næsheim.

Økt service til en omforent bransje De planlagte landstrømanleggene vil også bidra til forbedret service ovenfor en bransje som har signalisert bred enighet, og vilje til tiltak, som vil gi betydelige kutt i klimagassutslipp. – Flere av operatørselskapene har fartøy som er tilrettelagt for landstrøm, og for oss er det viktig å oppgradere våre fasiliteter slik at disse, og andre, kan nå sine uttalte klima-mål, avslutter Næsheim.

Tildelte midler per base

- Polarbase AS (Hammerfest), 8,95 MNOK

- Vestbase AS (Kristiansund), 17,2 MNOK

- NorSea AS (Dusavik), 15,7 MNOK

- NorSea AS (Tananger), 10,5 MNOK

- Mongstad Eiendom AS (Mongstad), 20 MNOK

Estimert utslippsreduksjon per base per år ved full kapasitetsutnyttelse - Polarbase AS (Hammerfest), CO2: 3200 tonn, NOx: 40 tonn - Vestbase AS (Kristiansund), CO2: 8000 tonn, NOx: 100 tonn - NorSea AS (Dusavik), CO2: 6400 tonn, NOx: 80 tonn - NorSea AS (Tananger), CO2: 3200 tonn, NOx: 40 tonn - Mongstad Eiendom AS (Mongstad), CO2: 11200 tonn, NOx: 140 tonn

IMG 6099

Kundesenter

  +47 99 49 18 00
  Send epost
 Online booking

Varslingssentral – hovedport

 71 57 22 01 og 46 41 41 40
  Send epost

Skjemaer og instrukser

NB: Informasjon vedr. endringer for skjemaer og instrukser.

Vestbase er undelagt sikringsregler iht ISPS og NoG.

Pre-arrival Ship Security Information request

 

docDeclaration of Security
docxPre-arrival Ship Security Information request
pdfTerminal Information Booklet

Elektronisk innmelding

hmtlVarmt arbeid - søknadsskjema

Klikk på ikonet for oversikt over Varmt Arbeid på Vestbase

Kart og fasiliteter

Tegning
Klikk på kartet for større og detaljert kartutgave.
(Bedriftsoversikt / byggnummer m.m)