Bygge-/eiendomsprosjekter

Vestbase er i kontinuerlig vekst og endring i forhold til aktivitetsnivået på norsk sokkel. En viktig rolle for Vestbase er være tilrettelegger av infrastruktur for selskaper som ønsker vekst eller ny-etablering i Midt-Norge. Tunge investeringer gjøres for å sikre kapasitet og fleksibilitet. Vestbase AS disponerer byggeklare tomter for kundespesifikke behov.

vestbase-650Foto: H. Valderhaug

I 2012 kjøpte Vestbase AS Averøy Eiendom AS, og disponerer gjennom det kjøpet et større industriområdet for å sikre ytterligere fleksibilitet. Det vil pågå uttak av stein-masse de nærmeste årene, men planleggingen for utvikling og drift er påbegynt. 

averoy-650Foto: Øivind Giske

Kontakt

Terje Kvisvik: terje.kvisvik@norseagroup.com

Kundesenter

  +47 99 49 18 00
  Send epost
 Online booking

Varslingssentral – hovedport

 71 57 22 01 og 46 41 41 40
  Send epost

Skjemaer og instrukser

NB: Informasjon vedr. endringer for skjemaer og instrukser.

Vestbase er undelagt sikringsregler iht ISPS og NoG.

Pre-arrival Ship Security Information request

 

docDeclaration of Security
docxPre-arrival Ship Security Information request
pdfTerminal Information Booklet

Elektronisk innmelding

hmtlVarmt arbeid - søknadsskjema

Klikk på ikonet for oversikt over Varmt Arbeid på Vestbase