Prosjektlogistikk / tungløft

Prosjekt

seven-seas-650Foto: Vestbase AS

Som hovedforsyningsbase for oljerelatert virksomhet i Norskehavet, har Vestbase vært en sentral samarbeidspartner  i ulike utbyggingsprosjekter.

Vestbase har gjennom deltakelse og aktiv styring bygd opp vesentlig erfaring og kompetanse innen planlegging og gjennomføring av prosjekter knyttet til utbyggings- og modifikasjonsprosjekter på norsk sokkel.

Sentralt i vår verdikjede er nærhet til feltene, menneskelig ressurser, teknisk utstyr og kompetanse, anleggsfasiliteter og infrastruktur.

Vestbase har solid kompetanse og gode systemer innenfor prosjektgjennomføring og prosjektstyring. Vi kan således ta ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekter etter kundens ønsker. Dette omfatter alt fra tidlig planlegging, koordinering og fysisk utførelse til fremskaffelse og koordinering av personell, tjenester, materiell, utstyr osv.

Tungløft

tungloft-draugen-650Foto: NettStudio AS, Steinar Melby

Tungløft er ofte en avgjørende element i størrer og mindre prosjekt.

Vestbase disponerer tungløftskran, og kan gjennom vår samarbeidspartner Sarens Kranservice gjennomføre spesialløft, utarbeide beregninger og detaljtegninger for gjennomføring.

Gjennom å disponere beltegående tungløftskran styrkes vår  posisjon som leverandør inn mot prosjekter i øverste divisjon.

Vestbase har 20 års erfaring med tungløft i forbindelse med feltutbygningsprosjekter, skipsreperasjoner og mobilisering av materiell på rigg.

En beltegående kran gir vesentlige driftsfordeler, stor fleksibilitet og muligheter til lagring av enheter på prosjektområdet. 

 Vestbase har samlet 11 kaier, hvorav kai 2 og kai 8 er spesielt tilrettelagt for gjennomføring av prosjektaktiviteter og tungløft. Begge kaiene med tilhørende arealer, som lagring, montering, testing eller produksjon.

tungloft 1 310 tungloft 2 310

Kontakt

Rune Weidel: rune.weidel@norseagroup.com

Kundesenter

  +47 99 49 18 00
  Send epost
 Online booking

Varslingssentral – hovedport

 71 57 22 01 og 46 41 41 40
  Send epost

Skjemaer og instrukser

NB: Informasjon vedr. endringer for skjemaer og instrukser.

Vestbase er undelagt sikringsregler iht ISPS og NoG.

Pre-arrival Ship Security Information request

 

docDeclaration of Security
docxPre-arrival Ship Security Information request
pdfTerminal Information Booklet

Elektronisk innmelding

hmtlVarmt arbeid - søknadsskjema

Klikk på ikonet for oversikt over Varmt Arbeid på Vestbase

Kart og fasiliteter

Tegning
Klikk på kartet for større og detaljert kartutgave.
(Bedriftsoversikt / byggnummer m.m)