Riggvedlikehold

Med lett adkomst, egnede kaifasiliteter og gode ankrings- og fortøyningsmuligheter er anlegget ved Vestbase godt tilrettelagt for blant annet rigganløp.

Enkle tilpasninger gjør at det kan utføres både inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner, gjerne samtidig.

Tilrettelegging for prosjektaktivitet er blant annet gjort ved forsterket kai, stor betongsåle i bakkant og pullertkapasiteter på 50 - 300 tonn.

Vestbases kai 8 er 100meter lang, og sjødybde på 21,4 m (LLV). Brosjyre (2,2 mb) kan lastes opp HER. Kai 2 er 60 meter lang, med 10 meters sjødybde, med lekterbruk nåes ytterligere dybde.

prosjekt-rigg-3-310Foto: Vestbase AS rigg-310Foto: Vestbase AS
prosjekt-rigg-4-310Foto: Vestbase AS

Leverandørnettverk

subsea-support-logo

Det brede spekteret av leverandører som er etablert på Vestbase og i Kristiansund for øvrig, står til disposisjon for utføring av oppdrag og leveranser innenfor de ulike arbeidsområder. Sammen med nærhet til oljefeltene, erfaring og kompetanse gir tilbudet på Vestbase de beste forutsetninger for effektivitet og minimal landtid for rigger.

Vestbase's kundegruppe er riggeiere, riggvedlikeholdsselskap samt serviceselskap som kjører store vedlikeholds- og installasjonsprosjekter utenfor kysten av midtnorge.

Vestbase AS har etablerte avtaler med en rekke samarbeidspartnere innenfor typiske tjenesteområder. Lange og gode samarbeidskonstellasjoner sikrer trygg gjennomføring.

Kontakt

Rune Weidel: rune.weidel@norseagroup.com

Kundesenter

  +47 99 49 18 00
  Send epost
 Online booking

Varslingssentral – hovedport

 71 57 22 01 og 46 41 41 40
  Send epost

Skjemaer og instrukser

NB: Informasjon vedr. endringer for skjemaer og instrukser.

Vestbase er undelagt sikringsregler iht ISPS og NoG.

Pre-arrival Ship Security Information request

 

docDeclaration of Security
docxPre-arrival Ship Security Information request
pdfTerminal Information Booklet

Elektronisk innmelding

hmtlVarmt arbeid - søknadsskjema

Klikk på ikonet for oversikt over Varmt Arbeid på Vestbase

Kart og fasiliteter

Tegning
Klikk på kartet for større og detaljert kartutgave.
(Bedriftsoversikt / byggnummer m.m)